วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การเติบโตของพืช

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดับ
- ดิน    ต้องเป็นดินที่มีแร่ธาตุต่างๆ
- น้ำ    ต้องมีน้ำค่อยให้ความชุ่มชื้น  ถ้าไม่มีน้ำรากจะดูดซึมอาหารไม่ได้
- แสงสว่าง  แสงมีความจำเป็นในการสังเคราะห์แสง
- อุณหภูมิ   มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของดอก
- ปุ๋ย  เป็นการช่วยเพิ่มแร่ธาตุอาหารให้กับพืช
- โรคและแมลง  เป็นตัวอันตรายต่อพืช  ถ้ามีต้องรีบหาวิธีกำจัดด่วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น